Katalog

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018

OKS Spezialschmierstoffe GmbH hakkında

OKS Spezialschmierstoffe GmbH, một công ty chuyên sản xuất dầu nhờn hoạt động trên toàn thế giới trong 40 năm, sản xuất và bán khoảng 150 sản phẩm hiệu suất cao để giảm ma sát, và hư mòn. Lĩnh vực sử dụng chính của dầu nhờn chuyên dụng và các sản phẩm hóa kỹ thuật của OKS là bảo dưỡng, bảo trì và sản xuất công nghiệp. Thông qua chi nhánh thương hiệu kỹ thuật, OKS vươn đến cả người dùng thương mại lẫn khách hàng công nghiệp. Hoạt động đào tạo và hướng dẫn tăng cường của các đối tác thương mại của chúng tôi đảm bảo các dịch vụ tư vấn xuất sắc tại địa phương. Tuổi thọ và tính tiết kiệm chi phí của dầu nhờn đã sử dụng được đảm bảo nhờ vào phạm vi sản phẩm hiện đại và sự mở rộng không ngừng của dòng sản phẩm của chúng tôi. Các sản phẩm của OKS được sản xuất theo các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng tại trụ sở chính của công ty ở Maisach (gần Munich). Từ đây, hoạt động giao hàng kịp thời được tiến hành trên toàn thế giới. Từ năm 2003, OKS là một công ty thuộc Tập Đoàn Freudenberg.

Yağlama pastaları (OKS 255)

Yağlama pastaları (OKS 255)

Bu ürün için Türkçe olarak hiçbir açıklama bulunmamaktadır. Açıklamayı İngilizce olarak okuyun veya şirketle iletişime geçin.

Biyolojik olarak ayrışabilir temizlik maddesi (OKS 2650)

Biyolojik olarak ayrışabilir temizlik maddesi (OKS 2650)

Bu ürün için Türkçe olarak hiçbir açıklama bulunmamaktadır. Açıklamayı İngilizce olarak okuyun veya şirketle iletişime geçin.

Yağlama yağları (OKS 310)

Yağlama yağları (OKS 310)

Bu ürün için Türkçe olarak hiçbir açıklama bulunmamaktadır. Açıklamayı İngilizce olarak okuyun veya şirketle iletişime geçin.

Diþli yaðý (OKS 3720)

Diþli yaðý (OKS 3720)

Bu ürün için Türkçe olarak hiçbir açıklama bulunmamaktadır. Açıklamayı İngilizce olarak okuyun veya şirketle iletişime geçin.

Hidrolik yað (OKS 3770)

Hidrolik yað (OKS 3770)

Bu ürün için Türkçe olarak hiçbir açıklama bulunmamaktadır. Açıklamayı İngilizce olarak okuyun veya şirketle iletişime geçin.

Yağlama maddesi katı maddeleri (OKS 30)

Yağlama maddesi katı maddeleri (OKS 30)

Bu ürün için Türkçe olarak hiçbir açıklama bulunmamaktadır. Açıklamayı İngilizce olarak okuyun veya şirketle iletişime geçin.

Pas koruyucu maddeler (OKS 671)

Pas koruyucu maddeler (OKS 671)

Bu ürün için Türkçe olarak hiçbir açıklama bulunmamaktadır. Açıklamayı İngilizce olarak okuyun veya şirketle iletişime geçin.

Silikon gresler (OKS 1110)

Silikon gresler (OKS 1110)

Bu ürün için Türkçe olarak hiçbir açıklama bulunmamaktadır. Açıklamayı İngilizce olarak okuyun veya şirketle iletişime geçin.

Yapýþkan yaðlar (OKS 3750)

Yapýþkan yaðlar (OKS 3750)

Bu ürün için Türkçe olarak hiçbir açıklama bulunmamaktadır. Açıklamayı İngilizce olarak okuyun veya şirketle iletişime geçin.

Üniversal temizleme maddesi (OKS 2611)

Üniversal temizleme maddesi (OKS 2611)

Bu ürün için Türkçe olarak hiçbir açıklama bulunmamaktadır. Açıklamayı İngilizce olarak okuyun veya şirketle iletişime geçin.

Ayýrýcýlar (OKS 1360)

Ayýrýcýlar (OKS 1360)

Bu ürün için Türkçe olarak hiçbir açıklama bulunmamaktadır. Açıklamayı İngilizce olarak okuyun veya şirketle iletişime geçin.

Pas koruyucu maddeler (OKS 2300)

Pas koruyucu maddeler (OKS 2300)

Bu ürün için Türkçe olarak hiçbir açıklama bulunmamaktadır. Açıklamayı İngilizce olarak okuyun veya şirketle iletişime geçin.
Haber yok. Lütfen şirketle iletişime geçin.

Bize yazın...