Plastikler üreticilerini çevrimiçi bulun

38 Plastikler
İhracatçıları
33 Plastikler
Üreticiler
5 Plastikler
Dağıtıcılar

Plastikler Tedarikçileri (38)

Üretici   Almanya   Dünya genelinde
Ürünler: Bor nitrür, Tungsten sulfide, Thiazolyl blue, Gümüş tel, Lutetium(III) iodide, Cadmium Rods, Octadec-1-ene, o-Dianisidine, Adenine Sulfate
Üretici   Almanya   Afrika Avrupa
Ürünler: Bims plakları, Yağmur suyu kullanım sistemleri, Yağmur Suyu Kapları, Plastik variller, Plastik kutular, Serpme hazneleri, Plastik bidonlar
Tedarikçi   Almanya   Alm-Avus-İsv
Ürünler: Takım üretimi, Cam elyaf şilteler, Kalıp ayırma araçları, Cam lifi malzemeler, Karbon elyaflar, Tutkallı boyalar, Silikon kauçuklar
Üretici   Macaristan   Dünya genelinde
Ürünler: Plastik granüller, Plastik destek ürünleri, Hidrojen klorür, Natrium Hidroksitler, Natrium Hipokloritler, Sudkostik Çözeltiler
Üretici   İspanya   Dünya genelinde
Ürünler: Anti-Statikler, Plastik destek ürünleri, Renk konsantreleri, Anti Oksidanlar, Plastik katkı maddeleri, Delustrantlar, Plastik stabilizatörler
Üretici   Italya   Avrupa
Ürünler: Butil kauçuk (IIR), Sitirenler, Sümenler, Natrium Hidroksitler, Siklopentanlar, Aseton, Fenoller, o-Ksilen, Akrinitril-Butadiyen-Stirol-Kopolimer
Üretici   Hindistan   Dünya genelinde
Ürünler: Polivinil klorid, Polyester iplikler, Etilen, P-ksilenler, Termoplastik karışımları, Etilen oksit, Kimyasal ürünler, Ksilol (ksilenler), Propilen
Üretici   Almanya   Dünya genelinde
Ürünler: Yapılandırılmış ambalajlar, Malzeme transfer tepsileri, Fidan taşıyıcılar, Sıvı dağıtıcıları, Taşıyıcı ızgaralar, Endüstriyel egzos tesisleri
Tedarikçi   Almanya   Dünya genelinde
Ürünler: Poliamid-6, Poliamid-66, Dioktilftalat, Anti-Statikler, Cam Elyafı ile Güçlendirilmiş Sentetik Maddeler, Maleik Asit Anhidrit
Üretici   Italya   Dünya genelinde
Ürünler: Floropolimerler, Plastik destek ürünleri, Polimerler, Politetrafloroetilen