Plastik için katkı maddeleri üreticilerini çevrimiçi bulun

12 İhracatçıları
10 Üreticiler
2 Dağıtıcılar

Plastik için katkı maddeleri Tedarikçileri (12)

Üretici   İspanya   Dünya genelinde
Ürünler: Anti-Statikler, Plastik destek ürünleri, Renk konsantreleri, Anti Oksidanlar, Plastik katkı maddeleri, Delustrantlar, Plastik stabilizatörler
Tedarikçi   Almanya   Dünya genelinde
Ürünler: Poliamid-6, Poliamid-66, Dioktilftalat, Anti-Statikler, Cam Elyafı ile Güçlendirilmiş Sentetik Maddeler, Maleik Asit Anhidrit
Üretici   Macaristan   Dünya genelinde
Ürünler: Plastik granüller, Plastik destek ürünleri, Hidrojen klorür, Natrium Hidroksitler, Natrium Hipokloritler, Sudkostik Çözeltiler
Üretici   Almanya   Asya Avrupa
Ürünler: Krotonaldehid, Diamilamin, 3-Dimetilaminopropilamin, N,N- Dimetilbütilamin, Metenol, Metilformiyat, Dimetilmaleyinat, 2,2-Dimetilpropan-1,3-diyol
Tedarikçi   Almanya   Avrupa
Ürünler: Metiltriklorosilan, Heksametildisilan, Anorganik kimyasallar, Organik kimyasallar, Tetraklorsilan, Yapı kimyasalları, Silikon kauçuklar
Üretici   Danimarka   Dünya genelinde
Ürünler: Stearik asit, Yemeklik sıvı yağlar, katı yağlar, Barbitürik asit, Laktoz, Tohumlar, Pektinler, Anti Oksidanlar, Alginatlar, Meyve şurupları, Enzim
Üretici   Italya   Dünya genelinde
Ürünler: Floropolimerler, Plastik destek ürünleri, Polimerler, Politetrafloroetilen
Üretici   Almanya   Dünya genelinde
Ürünler: Kriyolit, Hidroflorik asit, Hidrojen florür, Yakıt maddeleri, Sodyum florid, Potasyum kriyolit, Lityum kriyolit, İyot pentaflorür, Baryum florür
Üretici   Almanya   Dünya genelinde
Ürünler: Gliserin, Soðuk makine yaðlarý, Mil yaðý, Türbin yaðý, Beyaz yað, Makine yaðlarý, Metal iþleme yaðlarý, Kompresör yaðý, Hidrolik yað, Motor yaðý
Üretici   Fransa   Dünya genelinde
Ürünler: Tiksotropi maddesi, Poliamid-6, Aktif karbonlar, Gliserin, Silisik asit, Polivinil klorid, Ethylene tetrachloride, 3-Dimetilaminopropilamin
Gelen teslimat
 
Giden teslimat
 
Firma türü
 
Sertifikasyon