Organik kimyasallar üreticilerini çevrimiçi bulun

24 İhracatçıları
18 Üreticiler
6 Dağıtıcılar

Organik kimyasallar Tedarikçileri (24)

Üretici   Almanya   Dünya genelinde
Ürünler: Organik kimyasallar, Bor nitrür, Tungsten sulfide, Thiazolyl blue, Gümüş tel, Lutetium(III) iodide, Cadmium Rods, Octadec-1-ene, o-Dianisidine
Üretici   Almanya   Asya Avrupa
Ürünler: Krotonaldehid, Diamilamin, 3-Dimetilaminopropilamin, N,N- Dimetilbütilamin, Metenol, Metilformiyat, Dimetilmaleyinat, 2,2-Dimetilpropan-1,3-diyol
Üretici   Almanya   Dünya genelinde
Ürünler: Organik kimyasallar, Sodyum kloridler, Demir Fumarat, Demir sülfat, Demir oksidler, Stronsiyum karbonat, Demir (II) oksalatlar, Demir (II) fosfatlar
Üretici   Fransa   Dünya genelinde
Ürünler: Trietil boratlar, Gaz karışımları, Asetilen, Kripton, Fosfinler, Azot trifloritler, Neon, Triflorometan, Pentanlar, Argon
Üretici   Hollanda   Dünya genelinde
Ürünler: Gliserin, Lanolinler, Stearik asit, Terebentin yağları, Beyaz yað, Temel kimyasallar, Sodyum stearat, Balmumu, Kakao yağları, Vizon yağları
Üretici   Italya   Avrupa
Ürünler: Butil kauçuk (IIR), Sitirenler, Sümenler, Natrium Hidroksitler, Siklopentanlar, Aseton, Fenoller, o-Ksilen, Akrinitril-Butadiyen-Stirol-Kopolimer
Üretici   Hindistan   Dünya genelinde
Ürünler: Polivinil klorid, Polyester iplikler, Etilen, P-ksilenler, Termoplastik karışımları, Etilen oksit, Kimyasal ürünler, Ksilol (ksilenler), Propilen
Tedarikçi   Almanya   Avrupa
Ürünler: Organik kimyasallar, Metiltriklorosilan, Heksametildisilan, Anorganik kimyasallar, Tetraklorsilan, Yapı kimyasalları, Silikon kauçuklar
Üretici   Danimarka   Dünya genelinde
Ürünler: Stearik asit, Yemeklik sıvı yağlar, katı yağlar, Barbitürik asit, Laktoz, Tohumlar, Pektinler, Anti Oksidanlar, Alginatlar, Meyve şurupları, Enzim
Üretici   Almanya   Dünya genelinde
Ürünler: Kriyolit, Hidroflorik asit, Hidrojen florür, Yakıt maddeleri, Sodyum florid, Potasyum kriyolit, Lityum kriyolit, İyot pentaflorür, Baryum florür