Çevre teknolojisi üreticilerini çevrimiçi bulun

122 Çevre teknolojisi
İhracatçıları
122 Çevre teknolojisi
Üreticiler

Çevre teknolojisi Tedarikçileri (122)

Üretici   Almanya   Dünya genelinde
Ürünler: Kontrol tertibatları, Environmental Simulation Chambers, hava kontrol kabinleri, Emisyon kontrol kabinleri, Klima kontrol kabinleri
Üretici   İsviçre   Dünya genelinde
Ürünler: Tozsuzlaştırma Tesisleri, Dosya imha edici, atýk kaðýt presleri, Atık tasnifleme sistemleri, Atık presleme konteynerleri, Tartı makineleri
Üretici   Almanya   Dünya genelinde
Ürünler: Metal geri dönüşüm tesisleri, Atık tasnifleme sistemleri, Atık sıkıştırıcılar, Yapı grubu montajı, Çöp kurutma sistemleri
Üretici   Hollanda   Dünya genelinde
Ürünler: Su dezenfeksiyon sistemleri, Ultraviyole su dezenfeksiyon sistemleri, Ultraviyole su hazırlama sistemleri, Su dezenfeksiyon sistemleri
Üretici   Almanya   Dünya genelinde
Ürünler: Yağ seperatörleri, Ýyon deðiþimi, Süreç için gerekli suyu hazırlayan tesisler, Atýk su arýtma tesisi, Membran filtrasyon tesisleri
Üretici   Almanya   Afrika Avrupa
Ürünler: Bims plakları, Yağmur suyu kullanım sistemleri, Yağmur Suyu Kapları, Plastik variller, Plastik kutular, Serpme hazneleri, Plastik bidonlar
Üretici   Almanya   Avrupa
Ürünler: Çöplük gazı işleme tesisleri, Gaz kompresör üniteleri, Düzenli depolama teknolojisi, Müþterek ýsýtma santrali
Üretici   Almanya   Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Avrupa
Ürünler: Folyo presleri, atýk kaðýt presleri, Kaðýt presleri, Balya presleri, Çöp presleri, Fýçý presleri, Atýk tekniði, Atýk yoketme tesisleri
Üretici   Almanya   Dünya genelinde
Ürünler: Tozsuzlaştırma Tesisleri, Atık presleme konteynerleri, Isı Geri Kazanım Tesisleri, Hava Ayrıştırıcılar, Renk ve Boya Tozu Emme Sistemleri
Üretici   İsveç   Dünya genelinde
Ürünler: Kesme Tesisleri (Kesiciler), Yağ seperatörleri, Plakalı ısı değiştiricisi, Tuz Alma Sistemleri, Atýk su arýtma tesisi, Membran filtrasyon tesisleri
Gelen teslimat
 
Giden teslimat
 
Firma türü
 
Sertifikasyon