Çevre teknolojisi üreticilerini çevrimiçi bulun

17 Çevre teknolojisi
İhracatçıları
17 Çevre teknolojisi
Üreticiler

Çevre teknolojisi Tedarikçileri (17)

Üretici   Almanya   Dünya genelinde
Ürünler: Yağ seperatörleri, Ýyon deðiþimi, Süreç için gerekli suyu hazırlayan tesisler, Atýk su arýtma tesisi, Membran filtrasyon tesisleri
Üretici   Almanya   Dünya genelinde
Ürünler: Vakum Destilasyon tesisleri, Süreç için gerekli suyu hazırlayan tesisler, Isı pompaları evaporatörleri, Su artýma tesisleri, Atýk su artýma tesisi
Üretici   Almanya   Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Avrupa
Ürünler: Folyo presleri, atýk kaðýt presleri, Kaðýt presleri, Balya presleri, Çöp presleri, Fýçý presleri, Atýk tekniði, Atýk yoketme tesisleri
Üretici   Hollanda   Dünya genelinde
Ürünler: Su dezenfeksiyon sistemleri, Ultraviyole su dezenfeksiyon sistemleri, Ultraviyole su hazırlama sistemleri, Su dezenfeksiyon sistemleri
Üretici   Almanya   Dünya genelinde
Ürünler: Kaplama Tesisleri, Bantlı kurutucusu, Sentrifügal taşlama makineleri, Süreç için gerekli suyu hazırlayan tesisler, Sirkülasyon kurutucusu
Üretici   Almanya   Dünya genelinde
Ürünler: Kanatlı kurutucu, Diskli kurutucu, Çamur kurutucu tesisleri, Membran filtrasyon tesisleri, Membran tesisleri, Buharlaştırıcı
Üretici   Almanya   Dünya genelinde
Ürünler: Çözücü damıtma üniteleri, Buhar ýsýtýcý, Gaz yıkayıcılar, Işın pompaları, Membran filtrasyon tesisleri, Venturi yıkayıcılar
Üretici   İsviçre   Dünya genelinde
Ürünler: Tozsuzlaştırma Tesisleri, Dosya imha edici, atýk kaðýt presleri, Atık tasnifleme sistemleri, Atık presleme konteynerleri, Tartı makineleri
Üretici   Almanya   Avrupa
Ürünler: Buhar jeneratörü, Buhar tesisatı, Basınçlı Kaplar, Seyyar buhar sistemleri, Su artýma tesisleri, Çelik Bacalar, Hızlı buhar üreteçleri
Üretici   Almanya   Dünya genelinde
Ürünler: Püskürtme kabinleri, Özel Nakil Tertibatları, Lak Kurutma Tesisleri, Sirkülasyon kurutucusu, Boya Püskürtme Sistemleri, Laklama Tesisleri
Gelen teslimat
 
Giden teslimat
 
Firma türü
 
Sertifikasyon